Førstehjælp for alle

Førstehjælp for alle” henvender sig til alle der ikke har noget specielt fokus område. Vælg det kursus der passer til jeres behov.

Førstehjælp for alle - 7 timer

Formål:

Sætte deltageren i stand til handle ud fra førstehjælpens 4 hovedpunkter samt handle hensigtsmæssigt ved ulykker, livstruende situationer. Deltageren kan give Hjerte-Lunge-Redning til en person med hjertestop – både med og uden en hjertestarter. Desuden håndtere situationer med akut opståede sygdomme og akutte skader jf. kursus indhold.

Varighed:

7 timer.

Målgruppe:

Alle kan deltage.

Kursussted:

Kurset afvikles i jeres lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aften timerne samt i weekenderne.

Instruktører:

Alle instruktører hos Førstehjælp.com er godkendte jf. Dansk Førstehjælpsråd/Beredskabsstyrelsen. Instruktørerne er alle aktive i det danske redningsberedskab og har mange års erfaring fra brand og ambulancetjenesten landet over.

Bevis:

Der genereres et Danske Førstehjælpsråds godkendt elektronisk førstehjælpsbevis ved gennemført uddannelse for 7 ud af 7 timer.

Pris:

Kr. 6.995 ex. moms pr. hold maks. 16 personer.

Kurset kan afholdes på alle ugens dage/tider af døgnet uden yderligere omkostninger.

Tillæg for kørsel til opgaver udenfor Storkøbenhavn, Aalborg og Aarhus området. Kr. 4,50 pr. km

Førstehjælpsuddannelsen Medborgerførstehjælp

Indhold:

Basisuddannelsen: Førstehjælp ved hjertestop

 • Bevidsthedstilstand
 • ABC-metoden
 • Fremmedlegemer i halsen
 • Stabilt sideleje/sideleje
 • Overlevelseskæden
 • Sygdomme: Blodprop i hjerte – Stroke.
 • Basal genoplivning (Hjertemassage & kunstigt åndedræt)
 • Brug af hjertestarter (AED)    
 • Spørgsmål fra deltagerne

Basisuddannelsen: Førstehjælp ved ulykker

 • Skab sikkerhed og stands ulykken: el-ulykker, trafikulykker, drukneulykker, hængning og strangulering, brønd- og siloulykker, ulykker med maskiner, brandulykker
 • Nødflytning i forbindelse med ovenstående
 • Vurdering af personen og livreddende førstehjælp herunder ABC-metoden og fjernelse af fremmedlegemer i øvre lufteveje
 • Tilkald hjælp – råb på hjælp, 112 eller kontakt egen læge
 • Førstehjælp til tilskadekomne med bevidsthedspåvirkning og til tilskadekomne med normal vejrtrækning
 • Stabilt sideleje/sideleje
 • Lejring ved symptomer på kredsløbssvigt
 • Psykisk førstehjælp

Tilvalgsuddannelsen: Førstehjælp til akut opståede sygdomme

 • Førstehjælp ved blodprop i hjertet
 • Førstehjælp ved slagtilfælde (blodprop i hj./hjerneblødning)
 • Førstehjælp ved kramper
 • Førstehjælp ved sukkersyge

Tilvalgsuddannelsen: Førstehjælp til akutte skader

 • Blødninger
 • Forstuvninger

Førstehjælps undervisning med feed-back er i dag et krav til undervisningen jf. Dansk Førstehjælps Råd! Vi benytter bla. Resusci Anne QCPR teknologi til feed-back på vores kurser!

Godkendt elektronisk bevisudstedelse - 7 timer

VIGTIG INFO vedr. førstehjælpskurser!

Dansk Førstehjælps Råd stiller disse ufravigelige krav for afholdelse af Førstehjælpskurser/Elektronisk bevisudstedelse:

 • Alle instruktører skal være godkendte af Dansk Førstehjælps Råd!
 • Der må maks. være 16 deltagere pr. hold/- pr. førstehjælpsinstruktør!
 • Instruktør på kurset skal være identisk med instruktørnavn på bevis!
 • Der må maks. være 4 personer pr. HLR træningsdukke!
 • Der må maks. være 6 personer pr. AED træner!

Sikre dig ALTID, at disse ovenstående krav er opfyldt!    

Vigtig kvalitetssikring:  Alle vores instruktører er godkendte og har alle baggrund i den danske akut-ambulancetjeneste!

Kontakt og bestil
VIGTIG INFO vedr. førstehjælpskurser!

Dansk Førstehjælps Råd stiller disse ufravigelige krav for afholdelse af Førstehjælpskurser/Elektronisk bevisudstedelse:

 • Alle instruktører skal være godkendte af Dansk Førstehjælps Råd!
 • Der må maks. være 16 deltagere pr. hold/- pr. førstehjælpsinstruktør!
 • Instruktør på kurset skal være identisk med instruktørnavn på bevis!
 • Der må maks. være 4 personer pr. HLR træningsdukke!
 • Der må maks. være 6 personer pr. AED træner!

Sikre dig ALTID, at disse ovenstående krav er opfyldt!    

Vigtig kvalitetssikring:  Alle vores instruktører er godkendte og har alle baggrund i den danske akut-ambulancetjeneste!