Førstehjælp for alle

Førstehjælp for alle” henvender sig til alle der ikke har noget specielt fokus område. Vælg det kursus der passer til jeres behov.

Førstehjælp for alle – 12 timer

Formål:

At give deltageren værktøjer til, at yde den vigtige livreddende førstehjælp til de første vigtige minutter i næsten alle førstehjælps situationer. Kurset kommer næsten hele vejen rundt i førstehjælpen.

Varighed:

12 timer. Kan fordeles over 2 eller 3 gange.

Målgruppe:

Alle kan deltage

Kursus sted:

Kurset afvikles i jeres lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aften timerne samt i weekenderne.

Instruktører:

Alle instruktører hos Førstehjælp.com er godkendte jf. Dansk Førstehjælpsråd/Beredskabsstyrelsen. Instruktørerne er alle aktive i det danske redningsberedskab og har mange års erfaring fra brand og ambulancetjenesten landet over.

Bevis:

Der genereres et Danske Førstehjælpsråds godkendt elektronisk førstehjælpsbevis ved gennemført uddannelse for 12 ud af 12 timer.

Pris:

Kr. 10.995 ex. moms pr. hold – maks. 16 personer.

Kurset kan afholdes på alle ugens dage/tider af døgnet uden yderligere omkostninger.

Tillæg for kørsel til opgaver udenfor Storkøbenhavn, Aalborg og Aarhus området. Kr. 4,50 pr. km

førstehjælpsuddannelsen: Førstehjælpere med særligt ansvar

Indhold:

Basisuddannelsen:

 • Førstehjælp ved hjertestop

Tilvalgsuddannelserne:

 • Førstehjælp ved blødninger
 • Førstehjælp ved småskader
 • Førstehjælp ved sygdomme
 • Førstehjælp ved skader på bevægeapparatet

Særtillæg:

 • Dele af af “Førstehjælp ved ulykker”
 • Forbrændinger, ætsninger og forgiftninger

Førstehjælps undervisning med feed-back er i dag et krav til undervisningen jf. Dansk Førstehjælps Råd! Vi benytter bla. Resusci Anne QCPR teknologi til feed-back på vores kurser!

Godkendt elektronisk bevisudstedelse - 12 timer

VIGTIG INFO vedr. førstehjælpskurser!

Dansk Førstehjælps Råd stiller disse ufravigelige krav for afholdelse af Førstehjælpskurser/Elektronisk bevisudstedelse:

 • Alle instruktører skal være godkendte af Dansk Førstehjælps Råd!
 • Der må maks. være 16 deltagere pr. hold/- pr. førstehjælpsinstruktør!
 • Instruktør på kurset skal være identisk med instruktørnavn på bevis!
 • Der må maks. være 4 personer pr. HLR træningsdukke!
 • Der må maks. være 6 personer pr. AED træner!

Sikre dig ALTID, at disse ovenstående krav er opfyldt!    

Vigtig kvalitetssikring:  Alle vores instruktører er godkendte og har alle baggrund i den danske akut-ambulancetjeneste!

Kontakt og bestil
VIGTIG INFO vedr. førstehjælpskurser!

Dansk Førstehjælps Råd stiller disse ufravigelige krav for afholdelse af Førstehjælpskurser/Elektronisk bevisudstedelse:

 • Alle instruktører skal være godkendte af Dansk Førstehjælps Råd!
 • Der må maks. være 16 deltagere pr. hold/- pr. førstehjælpsinstruktør!
 • Instruktør på kurset skal være identisk med instruktørnavn på bevis!
 • Der må maks. være 4 personer pr. HLR træningsdukke!
 • Der må maks. være 6 personer pr. AED træner!

Sikre dig ALTID, at disse ovenstående krav er opfyldt!    

Vigtig kvalitetssikring:  Alle vores instruktører er godkendte og har alle baggrund i den danske akut-ambulancetjeneste!