Børne området

Børne området - 7 timer

FORMÅL:

Tryghed for institutionens medarbejdere og børn samt styrke det sociale netværk. Som institution har i ansvaret for andre mennesker og det er essentielt, at I er forberedt på, at uheld kan ske. Vi gør jer i stand til at handle hurtigt og korrekt, når I skal yde førstehjælp. Lad os give jer redskaber til at iværksætte  den vigtige livreddende førstehjælp i de første vigtige minutter. I videst mulig omfang vil emner og de praktiske øvelser, øves med fokus på institutionen.

VARIGHED:

7 timer.

MÅLGRUPPE:

Alle kan deltage. Specielt egnet til dem der arbejder med børn og unge.  (Indtil pubertet alderen)
Kurset sætter medarbejderen i stand til at opstarte den vigtige førstehjælp, i et miljø hvor hensynet skal tages til de hændelser der typisk vil kunne forekomme, steder hvor børn og unge passes.

KURSUS STED:

Kurset afvikles i jeres lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aften timerne samt i weekenderne.

INSTRUKTØRER:

Alle instruktører hos Førstehjælp.com er godkendte jf. Dansk Førstehjælpsråd/Beredskabsstyrelsen.
Instruktørerne er alle aktive i det danske redningsberedskab og har mange års erfaring fra brand og ambulancetjenesten landet over.

BEVIS:

Der genereres et Danske Førstehjælpsråds godkendt elektronisk førstehjælpsbevis ved gennemført uddannelse for 7 ud af 7 timer.

PRIS:

Kr. 6.995 ex. moms pr. hold maks. 16 personer.

Kurset kan afholdes på alle ugens dage/tider af døgnet uden yderligere omkostninger.

Tillæg for kørsel til opgaver udenfor Storkøbenhavn, Aalborg og Aarhus området. Kr. 4,50 pr. km

førstehjælpsuddannelsen: Førstehjælp for voksne med ansvar for børn

Indhold:

Basisuddannelsen: Førstehjælp ved hjertestop:

 • Bevidsthedstilstand
 • ABC-metoden
 • Fremmedlegemer i halsen
 • Stabilt sideleje/sideleje
 • Overlevelseskæden
 • Sygdomme: Blodprop i hjerte – Stroke.
 • Basal genoplivning (Hjertemassage & kunstigt åndedræt)
 • Brug af hjertestarter (AED)    
 • Spørgsmål fra deltagerne


Tilvalgsuddannelsen/Særtillæg: Førstehjælp og forebyggelse for børn:

 • Førstehjælp og forebyggelse af småskader, klemme, snitte, fald mm.
 • Førstehjælp og forebyggelse af skoldning, forbrænding og ætsning
 • Førstehjælp ved børns sygdomstilfælde, samt førstehjælp til og forebyggelse af kvælning/strangulering.
 • Forebyggelse af kvælning og førstehjælp ved fremmedlegemer i halsen
 • Bevidstløse børn, drukning og fastspænding i bil

Vi træner gerne/helst med institutionens egne rekvisitter, legeredskaber, senge mm. for, at gøre det hele mere virkelighedsnært og autentisk.

Førstehjælps undervisning med feed-back er i dag et krav til undervisningen jf. Dansk Førstehjælps Råd! Vi benytter bla. Resusci Anne QCPR teknologi til feed-back på vores kurser!

Godkendt elektronisk bevisudstedelse - 7 timer

VIGTIG INFO vedr. førstehjælpskurser!

Dansk Førstehjælps Råd stiller disse ufravigelige krav for afholdelse af Førstehjælpskurser/Elektronisk bevisudstedelse:

 • Alle instruktører skal være godkendte af Dansk Førstehjælps Råd!
 • Der må maks. være 16 deltagere pr. hold/- pr. førstehjælpsinstruktør!
 • Instruktør på kurset skal være identisk med instruktørnavn på bevis!
 • Der må maks. være 4 personer pr. HLR træningsdukke!
 • Der må maks. være 6 personer pr. AED træner!

Sikre dig ALTID, at disse ovenstående krav er opfyldt!    

Vigtig kvalitetssikring:  Alle vores instruktører er godkendte og har alle baggrund i den danske akut-ambulancetjeneste!

Kontakt og bestil
VIGTIG INFO vedr. førstehjælpskurser!

Dansk Førstehjælps Råd stiller disse ufravigelige krav for afholdelse af Førstehjælpskurser/Elektronisk bevisudstedelse:

 • Alle instruktører skal være godkendte af Dansk Førstehjælps Råd!
 • Der må maks. være 16 deltagere pr. hold/- pr. førstehjælpsinstruktør!
 • Instruktør på kurset skal være identisk med instruktørnavn på bevis!
 • Der må maks. være 4 personer pr. HLR træningsdukke!
 • Der må maks. være 6 personer pr. AED træner!

Sikre dig ALTID, at disse ovenstående krav er opfyldt!    

Vigtig kvalitetssikring:  Alle vores instruktører er godkendte og har alle baggrund i den danske akut-ambulancetjeneste!