Børne området

Børne området - 6 timer

FORMÅL:

Tryghed for institutionens medarbejdere og børn samt styrke det sociale netværk. Som institution har i ansvaret for andre mennesker og det er essentielt, at I er forberedt på, at uheld kan ske. Vi gør jer i stand til at handle hurtigt og korrekt, når I skal yde førstehjælp. Lad os give jer redskaber til at iværksætte  den vigtige livreddende førstehjælp i de første vigtige minutter. I videst mulig omfang vil emner og de praktiske øvelser, øves med fokus på institutionen.

VARIGHED:

6 timer.

MÅLGRUPPE:

Alle kan deltage. Specielt egnet til dem der arbejder med børn og unge (Indtil pubertet alderen). Kurset sætter medarbejderen i stand til at opstarte den vigtige førstehjælp, i et miljø hvor hensynet skal tages til de hændelser der typisk vil kunne forekomme, steder hvor børn og unge passes.

KURSUSSTED:

Kurset afvikles i jeres lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aften timerne samt i weekenderne.

INSTRUKTØRER:

Alle instruktører hos Førstehjælp.com er godkendte jf. Dansk Førstehjælpsråd/Beredskabsstyrelsen. Instruktørerne er alle aktive i det danske redningsberedskab og har mange års erfaring fra brand og ambulancetjenesten landet over.

BEVIS:

Der genereres et Danske Førstehjælpsråds godkendt elektronisk førstehjælpsbevis ved gennemført uddannelse for 4 ud af 6 timer.

PRIS:

Kr. 5.995 ex. moms pr. hold maks. 16 personer.

Kurset kan afholdes på alle ugens dage/tider af døgnet uden yderligere omkostninger.

Tillæg for kørsel til opgaver udenfor Storkøbenhavn, Aalborg og Aarhus området. Kr. 4,50 pr. km

6 timers førstehjælpskursus med fokus på børneområdet

Indhold:

Basisuddannelsen: Førstehjælp ved hjertestop (4 timer)

 • Bevidsthedstilstand
 • ABC-metoden
 • Fremmedlegemer i halsen
 • Stabilt sideleje/sideleje
 • Overlevelseskæden
 • Sygdomme: Blodprop i hjerte – Stroke.
 • Basal genoplivning (Hjertemassage & kunstigt åndedræt)
 • Brug af hjertestarter (AED)    
 • Spørgsmål fra deltagerne

Derudover 2 timer med nedenstående udvalgte emner:

Orientering omkring førstehjælpen i mulige relevante situationer hos jer.
Det kunne være udvalgte emner blandt disse:

 • Chok
 • Forbrændinger
 • Blødninger
 • Hoved skader
 • Forgiftninger og Ætsninger
 • Kramper – Hedeslag og Solstik
 • Tandskader
 • Astma/ Bronkitis
 • Dyrebid/ Insektbid
 • Klemte og afrevne fingre og tæer
 • Allergiske reaktioner
 • Spørgsmål fra deltagerne
 • Evt. ønske om et specielt emne?

Vi træner gerne/helst med institutionens egne rekvisitter, legeredskaber, senge mm. for, at gøre det hele mere virkelighedsnært og autentisk.

Førstehjælps undervisning med feed-back er i dag et krav til undervisningen jf. Dansk Førstehjælps Råd! Vi benytter bla. Resusci Anne QCPR teknologi til feed-back på vores kurser!

Godkendt elektronisk bevisudstedelse for 4 timer "førstehjælp ved hjertestop"
(det er ikke muligt at udstede bevis for de 2 timers udvalgte emner)

VIGTIG INFO vedr. førstehjælpskurser!

Dansk Førstehjælps Råd stiller disse ufravigelige krav for afholdelse af Førstehjælpskurser/Elektronisk bevisudstedelse:

 • Alle instruktører skal være godkendte af Dansk Førstehjælps Råd!
 • Der må maks. være 16 deltagere pr. hold/- pr. førstehjælpsinstruktør!
 • Instruktør på kurset skal være identisk med instruktørnavn på bevis!
 • Der må maks. være 4 personer pr. HLR træningsdukke!
 • Der må maks. være 6 personer pr. AED træner!

Sikre dig ALTID, at disse ovenstående krav er opfyldt!    

Vigtig kvalitetssikring:  Alle vores instruktører er godkendte og har alle baggrund i den danske akut-ambulancetjeneste!

Kontakt og bestil
VIGTIG INFO vedr. førstehjælpskurser!

Dansk Førstehjælps Råd stiller disse ufravigelige krav for afholdelse af Førstehjælpskurser/Elektronisk bevisudstedelse:

 • Alle instruktører skal være godkendte af Dansk Førstehjælps Råd!
 • Der må maks. være 16 deltagere pr. hold/- pr. førstehjælpsinstruktør!
 • Instruktør på kurset skal være identisk med instruktørnavn på bevis!
 • Der må maks. være 4 personer pr. HLR træningsdukke!
 • Der må maks. være 6 personer pr. AED træner!

Sikre dig ALTID, at disse ovenstående krav er opfyldt!    

Vigtig kvalitetssikring:  Alle vores instruktører er godkendte og har alle baggrund i den danske akut-ambulancetjeneste!