Opdaterings uddannelse

OPDATERINGS UDDANNELSER - FØRSTEHJÆLP VED HJERTESTOP

FORMÅL:

At opdatere og vedligeholde tidligere indlært førstehjælp

VARIGHED:

3 timer.

MÅLGRUPPE:

Alle kan deltage. Dog: Uddannelsen gennemføres med udgangspunkt i, at deltageren indenfor 24 måneder, som min., har gennemført 4 timers basisuddannelsen /førstehjælpskurset: ”Førstehjælp ved hjertestop”.

KURSUSSTED:

Kurset afvikles i jeres lokaler på de datoer og tidspunkter, som passer ind i jeres program – også i aften timerne samt i weekenderne.

INSTRUKTØRER:

Alle instruktører hos Førstehjælp.com er godkendte jf. Dansk Førstehjælpsråd/Beredskabsstyrelsen.
Instruktørerne er alle aktive i det danske redningsberedskab og har mange års erfaring fra brand og ambulancetjenesten landet over.

BEVIS:

Der genereres et Danske Førstehjælpsråds godkendt elektronisk førstehjælpsbevis ved gennemført uddannelse for 3 ud af 3 timer.

PRIS:

Kr. 3.995 ex. moms pr. hold – maks. 16 personer.

Kurset kan afholdes på alle ugens dage/tider af døgnet uden yderligere omkostninger.

Tillæg for kørsel til opgaver udenfor Storkøbenhavn, Aalborg og Aarhus området Kr. 4,50 pr. km.

Opdatering: Førstehjælp ved hjertestop

Repetition af indhold af Basisuddannelsen ”Førstehjælp ved hjertestop”.

Førstehjælps undervisning med feed-back er i dag et krav til undervisningen jf. Dansk Førstehjælps Råd!
Vi benytter bla. Resusci Anne QCPR teknologi til feed-back på vores kurser!

 

Godkendt elektronisk bevisudstedelse - 3 timer

VIGTIG INFO vedr. førstehjælpskurser!

Dansk Førstehjælps Råd stiller disse ufravigelige krav for afholdelse af Førstehjælpskurser/Elektronisk bevisudstedelse:

  • Alle instruktører skal være godkendte af Dansk Førstehjælps Råd!
  • Der må maks. være 16 deltagere pr. hold/- pr. førstehjælpsinstruktør!
  • Instruktør på kurset skal være identisk med instruktørnavn på bevis!
  • Der må maks. være 4 personer pr. HLR træningsdukke!
  • Der må maks. være 6 personer pr. AED træner!

Sikre dig ALTID, at disse ovenstående krav er opfyldt!    

Vigtig kvalitetssikring:  Alle vores instruktører er godkendte og har alle baggrund i den danske akut-ambulancetjeneste!

Kontakt og bestil
VIGTIG INFO vedr. førstehjælpskurser!

Dansk Førstehjælps Råd stiller disse ufravigelige krav for afholdelse af Førstehjælpskurser/Elektronisk bevisudstedelse:

  • Alle instruktører skal være godkendte af Dansk Førstehjælps Råd!
  • Der må maks. være 16 deltagere pr. hold/- pr. førstehjælpsinstruktør!
  • Instruktør på kurset skal være identisk med instruktørnavn på bevis!
  • Der må maks. være 4 personer pr. HLR træningsdukke!
  • Der må maks. være 6 personer pr. AED træner!

Sikre dig ALTID, at disse ovenstående krav er opfyldt!    

Vigtig kvalitetssikring:  Alle vores instruktører er godkendte og har alle baggrund i den danske akut-ambulancetjeneste!